GEODEZIJA

Trgovačko društvo „Terra studio" d.o.o. pruža geodetske i inženjerske usluge svojim klijentima po najvišim standardima, usvajajući i koristeći najnovije i najmodernije tehnologije iz djelatnosti geodezije. Podižemo kvalitetu usluga u zajednici u kojoj živimo i djelujemo, osiguravajući visoko precizne rezultate korištenjem najsuvremenije opreme i instrumenata. 

Naša zadaća je svojim djelovanjem i pristupom svim zainteresiranim stranama prikazati sliku profesionalnog, pouzdanog i uspješnog trgovačkog društva što osigurava djelovanje u skladu sa zakonskim i internim pravilima čime postajemo aktivan partner u zajednici.

Naše usluge obuhvaćaju izradu:

  • geodetskih situacija i podloga za projektiranje
  • geodetskih projekata 
  • parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
  • geodetskih situacijskih snimaka za legalizaciju
  • elaborata evidentiranja građevina
  • elaborata iskolčenja građevina i katastarskih čestica
  • elaborata pomorskog dobra
  • elaborata infrastrukturnih objekata

 Voditelj odjela: Maro Lučić, rođen 08. veljače 1981. u Dubrovniku  završio je Geodetski fakultet u Zagrebu i stekao titulu diplomiranog inženjera geodezije. Nakon položenog državnog stručnog ispita započinje radno iskustvo u tvrtki Geoservis d.o.o. na poziciji voditelja terenskog tima. 
Nakon toga prelazi u Hrvatski geodetski institut u kojem radi 3 godine kao Viši stručni suradnik te još dvije godine kao voditelj odjela za horizontalne i vertikalne mreže. Na toj poziciji je bio zadužen za planiranje, projektiranje i postavljanje geodetskih horizontalnih i vertikalnih mreža. 
Od studenog 2010. do prosinca 2014. g. radi u Državnoj geodetskoj upravi, u početku kao voditelj odjela za horizontalne i vertikalne mreže, zatim kao zamjenik voditelja projekta te na kraju kao voditelj ZIS-a. Zadnje dvije godine obavlja poslove voditelja odjela za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra gdje je zadužen za usmjeravanje rada odjela i planove aktivnosti koje odjel treba provesti.
Naredne tri godine je bio zaposlen u tvrtki Habitat geo d.o.o. kao ovlašteni inženjer geodezije i zadužen je za poslove organizacije, koordinacije i provođenja svih vrsta geodetskih radova na razvoju i održavanju katastra.
Nakon višegodišnjeg radnog iskustva, g. Maro Lučić odlučuje se na prelazak u poduzetničke vode te zajedno s g. Tomislavom Vranjkovićem pokreće tvrtku Terra Studio d.o.o. koja se bavi geodezijom i poslovanjem nekretninama.
card img
Nekretnine
card img
Geodezija
card img
Projektiranje